Make your own free website on Tripod.com

แค่ทำแล้วลืมมัน
-กรพินธุ์-

((คลายเครียดพี่น้ำ))

..ดนตรี...(E)..
 

....>>>
หากเป็นเธอ
จะยอมให้ทุกอย่าง
ไม่ว่าจะกี่ครั้ง
ที่ขอให้ฉันทำ.
ในวันเหงา
แดดร้อนหรือฝนพรำ
เธอก็ยังมีฉัน
ที่อยู่ใกล้ๆเธอ.
.ที่ทำอยู่เสมอ
ที่ทำให้ทุกครั้ง
อยากบอก ว่าฉัน นั้นเต็มใจ
ถ้าหาก จะขอ
เธอบ้างจะได้ไหม
จะยากไปไหม
ถ้าทำให้สักครั้ง
.อยากขอให้เธอแกล้งบอก
ว่ารักกันได้ไหม
ไม่ต้องมาจากใจ
แค่ทำ เป็นรักกัน
ไม่ต้องมีคำหวาน คำซึ้ง
แค่ทำแล้วลืมมัน
แกล้งรักสักนิดแล้วกัน
ให้ฉันได้ฝันกลางวัน คนเดียว
.หากที่ขอ มันทำให้ลำบาก
ถ้ายากเกินจะทำ
ก็ลืมมันทิ้งไป
ไม่ได้ฝัน ก็คงไม่เป็นไร
ไม่ว่าจะอย่างไร
ก็ยังจะเหมือนเดิม
.ที่ทำอยู่เสมอ
ที่ทำให้ทุกครั้ง
อยากบอก ว่าฉัน นั้นเต็มใจ
ถ้าหาก จะขอ
เธอบ้างจะได้ไหม
จะยากไปไหม
ถ้าทำให้สักครั้ง
.อยากขอให้เธอแกล้งบอก
ว่ารักกันได้ไหม
ไม่ต้องมาจากใจ
แค่ทำ เป็นรักกัน
ไม่ต้องมีคำหวาน คำซึ้ง
แค่ทำแล้วลืมมัน
แกล้งรักสักนิดแล้วกัน
ให้ฉันได้ฝันกลางวัน คนเดียว
....ดนตรี.......>>>
อยากขอให้เธอแกล้งบอก
ว่ารักกันได้ไหม
ไม่ต้องมาจากใจ
แค่ทำ เป็นรักกัน
ไม่ต้องมีคำหวาน คำซึ้ง
แค่ทำแล้วลืมมัน
แกล้งรักสักนิดแล้วกัน
ให้ฉันได้ฝันกลางวัน คนเดียว