Make your own free website on Tripod.com

เป้าหมายของระบบสารสนเทศ

[ระบบสารสนเทศ]  [บทนำระบบสารสนเทศ] 

[ความหมายระบบสารสนเทศ]  [องค์ประกอบสารสนเทศ]  [ประเภทสารสนเทศ]  [การพัฒนาสารสนเทศ]


 

 

 


จัดทำโดย นายประเสริฐศักดิ์ จิตตปัญญาพงค์ กลุ่ม47039 รหัส 47019017